A magyarországi Hasomer Hacair kulcsszavakban

A magyarországi zsidó ifjúsági szervezetek között a Hasomer Hacair vitathatatlanul a legszervezettebb, legütőképesebb és legnagyobb befolyással bíró csoport.

Ennek oka, hogy az elmúlt években új, erőteljes és professzionális vezetést kapott (Bedő Marci), megerősödött a szervezeti struktúra: előtérbe került a feladat- és projektszemlélet, felívelt a tagok belső képzése, finomodtak az ideológiai alapok és megközelítések és megerősödtek a nemzetközi kapcsolatok. Ennek következtében a Somer olyan káderképzővé vált, amely erős zsidó öntudatú, szervezőképes, és nagyon magas szinten kommunikáló fiatalokat bocsát ki soraiból. A magyarországi zsidóság legfelkészültebb, a zsidóság iránt legelkötelezettebb és akciókész fiataljait jelentik a Hasomer Hacair volt és jelenlegi tagjai.

Ennek alapja a belső képzési rendszer, amely a szervezet egyedi sajátossága. A Somer a történelemben a baloldali ideológiák képviselője volt, ahol szerepet kapott a zsidó önvédelmi felkészítés (cserkészet), Erec Izrael felépítése (cionizmus) és egy erős antikapitalizmus (kommunizmus-szocializmus), amely a mindenféle elnyomás, jogfosztás, kizsákmányolás elleni fellépés eszköze volt. A Somer mai napig vallja, hogy az ideális társadalom a demokratikusan működő kisközösségek hálózatából állhat.

Napjainkra a magyarországi Somer átfogalmazta, átértelmezte a régebbi küldetéstudatot és megkísérelte egy vastag „Ideológiai Kézikönyvben” újraértelmezni a nemzetközi szervezet által képviselt elveket. (Már az is a szervezet különlegességét jelzi, hogy ilyen magas igény fogalmazódott meg az elvi kérdések belső tárgyalására.) A kortárs Somer alapelvei finomodtak. Az általuk képviselt hármasság: judaizmus, cionizmus, szocializmus új jelentésekkel gazdagodott. Új elem a judaizmus hagyományainak beemelése a szervezeti életbe (péntek esti szokások megjelenése, amelyek idegenek a hagyományos Hasomer Hacair szervezben), a cionizmus újra értelmezése (Izrael, mint szellemi központ), és a szocializmus, ami valójában anti-indusztrializmus, ami fellép minden, a környezetet, az élővilágot, és a humán viszonyokat pusztító kizsákmányolás ellen. Ez utóbbi miatt erősödött ismét a Somer hagyományos cserkész jellege: a természet szeretetére, sőt tiszteletére, a környezetvédelemre nevelő Nomád táborok, és éjszakai Holdvilág túrák eszközeivel.

Az ideológiai képzésben mindenki részt vesz, az ún peulákon az idősebbek tanítják a kicsiket. Az játékos, nem formális oktatási módszereket felhasználó képzések támogatására a Somer oktatófilm-sorozatot is készített 2024 elején. A tagság összetartozását a közös játékok, tánc, hosszú együttlétek is erősítik, s ebben részt vesz mindenki az általános iskolástól az egyetemistáig. A Somer szervezet másik sajátossága, a szervezet erejét adó nagyon szoros belső kohézió, ahol a tagság egy baráti, már-már testvéri közösséggé csiszolódik. A döntéseik demokratikusan, viták nyomán születnek, és tagjai erősen támogatják egymást a feladatok végrehajtásában. Formálódóban van a volt someresek hálózatából épülő Alumni csoport, amely támogatja a fiatalokat, és a Somer érdekeit képviseli az Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért nevű szervezet is.

A nemzetközi színtéren a magyarországi Somerrel együttműködik az izraeli központú anyaszervezettel – ahol rendszeres továbbképzésben részesülnek –, de az osztrák, a német, az olasz, a bolgár (és korábban a spanyol) szervezettel is folyamatos az érintkezés. Az ukrajnai háború kitörésekor a magyarországi szervezet azonnal felszerelést szállított az ukrán Somer számára, ami nem csak a nemzetközi hálózat aktivitását, de a hazai szervezet akcióképességét is mutatja.

A Somer tekintélyét több elem biztosítja. Ez a régióban a legrégebben működő szervezet (gyökerei 1913-ig nyúlnak vissza), a holokauszt alatt ők adták a zsidó ellenállás gerincét Lengyelországban (gettófelkelés) és Magyarországon is (hamis dokumentumok, gyerekházak, embermentés). Izraelben a máig megmaradt – és ismét erősödésnek indult – kibucok többsége a Hasomer Hacairhoz tartozik. A hazai Somer súlyát mutatja, hogy a Magyarországi Cionista Szövetség jelenlegi elnöke (Gottreich-Horváth Dávid) is e szervezetből érkezett.

 

  1. 04. 28.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük