Céljaink

A rendszerváltás idején hirtelen megszűntek az addig létező ifjúság közösségi fórumai. A vallási felekezetek kezdték megszólítani a fiatalokat, a cserkészmozgalom újjáélesztésével. Ebbe az áramlatba illeszkedett a zsidóság részéről is a törekvés, hogy fórumot biztosítson zsidó gyökerű vagy érdeklődésű fiatalok részére.

Az előző éra gazdasági filozófiája alapján az alacsonyan tartott jövedelmek mellett, a pártpolitikai alapokon nyugvó közösségek működéséhez a résztvevőktől nem kértek hozzájárulást. A 90-es évek elején a magyarországi ifjúsági közösségeket régóta folyamatosan működő mozgalmak, szervezetek hozták létre és finanszírozták. Az idők folyamán egyre kevesebb pénzt invesztáltak ezek működésébe, mert a külföldön jól bevált módszereket kívánták megvalósítani. A nem szocialista berendezkedésű társadalmakban természetes, hogy az ilyen jellegű közösségek önellátóak. Működésüket a résztvevők, (gyerekek esetében a szülők) befizetései, illetve szponzori támogatások útján biztosítják.
Magyarországon a szülők, a régi metódusnak megfelelően továbbra sem akartak illetve a gazdasági helyzet romlása miatt sokan nem is tudtak tagdíjat fizetni.

A felépített és működő közösségek további fenntartásához anyagi hátteret kellett biztosítani. Ebben az időben az alapítványokhoz befizetett összegek után bizonyos mértékű adó visszatérítés járult és a személyi jövedelemadó 1%-át is ekkortól lehetett felajánlani civil szervezetek részére.

Ezért hoztuk létre, az Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért (ALMAZSI) alapítványt. Az alapítvány célja, anyagi támogatást gyűjteni, minden olyan zsidó szervezet részére, amely fórumot biztosít a zsidóság kultúrájának, hagyományainak, Izrael ókori és modern kori történelmének ismertetéséhez. Célunk a zsidó ifjúság szellemi és testi fejlődésének töretlen biztosítása. Feladatunk az emlékezet megőrzésében tevékenykedő magán és civil kezdeményezések támogatása.

További célunk a nehéz helyzetben levő fiatalok támogatása, életvitelük és tanulmányi helyzetük javításában.