Előtörténet

1989-ben lehetőség nyílt az 1950-ben betiltott Hasomer Hacair ifjúsági szervezet újjászervezésére.

 

Az első Izraelből érkező sliach (kiküldött, képviselő) Eli Netzer költő volt, aki megpróbálta felkeresni a betiltásáig működő magyarországi Hasomer Hacair még itt élő tagjait. Rajtuk keresztül kívánta elérni a fiatalokat, remélve, hogy az unokák, a kiüresedő és már szűnőben lévő úttörő mozgalom helyett, tartalmas klubéletet élhetnek. 1993-ig gyakorlatilag nem sikerült a tervet megvalósítani. 1993-ban egy ambiciózus házaspár érkezett Izraelből, Malka és Yakov Moria.  Klubhelyiséget szereztek, járták az iskolákat, ismertették a szervezet céljait és tevékenységét.

A zsidósághoz vonzódó, de nem templomjáró szülők hamar felfedezték a megjelent lehetőség nagy jelentőségét, és bár akkor még több ifjúsági szervezet kínálta programjait, a Hasomer Hacair  növekedésnek indult. Hamarosan a péntek esti peulákon a különböző korosztályokban esetenként 30-50 gyerek volt jelen. Sikeres kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel is, akik szívesen engedték gyermekeiket a klub foglalkozásaira.

Malkaék négy éven keresztül olyan sikeresen építették a közösséget, hogy a Somerből kulturált, felelős felnőttek kerültek ki, akik a polgári és vallási területen is megállják a helyüket.

1997.-ben lejárt a Moria házaspár mandátuma. Felmerült az igény egy szervezet létrehozására, amely gyűjti és továbbítja a pénzt a Somer részére.

Az 1997. június 21.-én tartott megbeszélésen, Málka és Yakov Moria Somer kiküldöttek, Molnár Márton, Nagy Ákos, László Péter, Abai Tamás, Kőszegi Lajos, és Fehérvári András  alapítvány létrehozását határozták el.

Molnár Márton, László Péter, Nagy Ákos, mint alapítók kezdeményezték az alapítvány bejegyzését „Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúság” névvel.

 

A kuratórium tervezett összeállítása:

Kőszegi Lajos, Abai Tamás, László Péter, Nagy Ákos, Fehérvári András.

Kőszegi Lajos, a Moria hazaspár mellett a kezdetektől végzett munkája alapján lett elnöknek jelölve, amit a kuratórium tagjai egyöntetűen támogattak.

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 1997. december 10.-i dátummal, a 11. Pk. 61011/97/6. iktatószámú VÉGZÉSE szerint, 6912 –es sorszám alatt bejegyezte.

 

A kuratórium: Kőszegi Lajos elnök

Abai Tamás

Nagy Ákos

László Péter

Fehérvári András

 

Székhelye: 1062 Budapest Lendvai u. 17/19.

 

A Fővárosi Bíróság 11.Pk. 61.011/1997/11 ikt. sz. 1997. április 23.-i VÉGZÉS: az Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért 1998. január 1- től Közhasznú szervezet.

 

Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért 1998. június 3. –i bírósági határozata szerint használhatja rövid nevét: Amazsi.   (Fővárosi Bíróság 11.Pk. 61011/97/8 VÉGZÉS)

Az alapítvány részére Donner Andrea tervezett logót melyet (nem hivatalosan) használunk.

 

2007-re a kuratóriumi tagok egyébirányú elfoglaltsága miatt egyre kevesebb energiát fordítottak a kuratórium munkájára. 2007 áprilisában az alapítók megbízottja benyújtotta a módosított Alapító Okiratot.

A Fővárosi Bíróság 2007. 06. 07. –i, 16.Pk.61.011/1997/13. számú Végzésében a változást bejegyezte.

Az akkori vezetés: Kőszegi Lajos elnök, Lontai Mária, és Antus Edit

Székhelye: 1066 Budapest Lovag u. 5.

 

2007-ig az Alapítvány könyvelését, és egyéb adminisztrációját Kőszegi Lajos végezte. 2007.-től a könyvelésben Antus Edit, a jogi feladatok ellátásában dr. Lontai Mária nyújtott segítséget.

A feladatokat kezdettől a résztvevők térítés nélkül, önkéntesen végezték.

Az évek folyamán a rendeletek és előírások folyamatosan egyre bonyolultabbá váltak, ezért 2013-tól profi könyvelő segítségét vettük igénybe.

A szükséges egyéb adminisztrációt továbbra is a kuratórium elnöke végezte, természetesen önkéntes alapon térítés nélkül.

2015.-évben ismét változott a kuratórium összetétele.

A 2014-ben benyújtott módosított Alapító okiratot a Fővárosi Törvényszék 2015. szeptember 30-i végzésével az alábbiak szerint bejegyezte: Dombi Gábor elnök,  Staller Judit és  Nuber Anikó Zita

Székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.

 

Az alapítvány „vagyona” kezdetben 100 000 Ft volt, aminek a felét a jogszabályok értelmében fel sem lehetett használni. Lassan sikerült megismertetni magunkat, a potenciális adakozókkal. Természetesen elsősorban a Someres szülők voltak, akik a maguk képességei szerint támogatták az alapítványt és ezen keresztül a kevésbé tehetős családok gyermekeit. A MAZSIHISZ és a BZSH is szerény, de rendszeres támogatásban részesítette az alapítványt. Nagy lendületet adott a Hasomer Hacair 10 éves újjászületésnapjára rendezett műsoros megemlékezés. Az alapítvány pályázatok és propaganda útján folyamatosan igyekezett pénzt gyűjteni a Somer szervezet működéséhez, és az egyéni igények kielégítésére. A törvényi feltételek megléte után igényelte a szülők és támogatók által befizetett személyi jövedelemadó 1%-át.

Támogatásunk a zsidó ifjúsági élet számos területére kiterjed. Elsősorban persze a klubélet, és a táborok támogatása, de jutott sport és kulturális eseményekre is, így bábszakkör, énekkar, színház és mozilátogatás költségeinek kiegészítéséhez járulhattunk hozzá. A támogatás szervezeti, kollektív vagy egyéni formában nyilvánul meg. Lehetőségünk volt címzetten, a megmozdulás összköltségeihez vagy egyéni táborozáshoz adni segítséget, (szarvasi és nomád táborozáshoz is), illetve madrichok részére szabadon felhasználható támogatást nyújtani. Hozzájárultunk megemlékezések, ünnepségek, alkalmi megmozdulások költségeihez.

A Hasomer Hacair időről-időre kénytelen volt klubhelyiséget váltani.  Az alapítvány a költözéshez, a bérletekhez és felújításokhoz is hathatós segítséget nyújtott.

Az Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért jelen állapotában is a legfontosabb feladatának tekinti, a zsidó történelem kultúra és vallási ismeretek terjesztését, a zsidó fiatalok támogatását, identitásuk megőrzésében.